top of page

MetaKlinik Nedir?

 

Metaverse terimi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin gelişimiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Temel olarak, metaverse, dijital dünyalar, sanal ortamlar ve gerçek dünya arasında etkileşimli bir ortamı ifade eder. İnsanların sanal dünyalarda birbirleriyle etkileşime girebildiği, oyunlar oynayabildiği, işbirliği yapabildiği ve ticaret yapabildiği geniş bir dijital ekosistemdir. 

 

Dijital bir çağda yaşıyoruz ve Pandemi sağlık hizmetlerinde yeniliği hızlandırdı, sağlık için yeni iş modelleri ve fırsatları ortaya çıkardı. Telesağlık uygulamalarının ötesinde, tedarik zinciri, ödemeler, güvenli veri paylaşımı, uzaktan izleme, Blockchain ve Non Fungible Tokens (NFT'ler) insanlara merkezi olmayan bir ağda değer alışverişi yapmak için izin veren temel yeniliklerdir.

 

"Metaklinik" terimi, sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi ve sanallaştırılmasıyla ilgili olarak kullanılan bir terimdir. Meta, "üstünde" veya "ötesinde" anlamına gelirken, klinik terimi ise sağlık hizmetlerinin sunulduğu tıbbi ortamları ifade eder. Dolayısıyla, metaklinik, geleneksel fiziksel klinik ortamlarının ötesinde, dijital platformlar ve teknolojiler aracılığıyla sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir kavramı ifade eder.

 

Metaklinik, tele sağlık, uzaktan tıp veya dijital sağlık gibi kavramlarla bağlantılıdır. İnternet, akıllı cihazlar ve iletişim teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte, sağlık hizmetleri de dijital ortamlara taşınmış ve metaklinik uygulamalar geliştirilmiştir. Metaklinik uygulamaları, birçok sağlık hizmetini uzaktan erişilebilir hale getirir ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır.

Artan maliyetler, yaşlanan nüfus, yetersiz işgücü ve sınırlı kaynakların baskısı ile sağlık sistemi sürdürülemez noktaya gelmektedir. Sağlık hizmetlerini hastaneden, oturma odasına taşıyan modelleri bulmak gerekiyor. Covid-19 salgını, yenilikçileri ve sağlık çalışanlarını hastaların hastane dışında ve uzaktan yönetilmesini sağlamanın yollarını bulmaya da teşvik etti. Akıllı telefonların artan kapsama alanı ve giyilebilir cihazların daha fazla kullanımı da kolaylaştırıcı oldu. Fütüristler ve teknoloji uzmanları, Metaverse'in farklı sektörlerde nasıl rol oynayabileceğini keşfediyor.

Terapi hizmetlerini hastaneden, oturma odasına taşıyan model.

MetaKlinik terapi sürecinde etik değerlere ve danışan gizliliğine büyük ölçüde önem vermektedir. Terapi, profesyonel bir terapist rehberliğinde yürütülür ve metaverse teknolojisinin sağladığı avantajlar ve potansiyel riskler dikkate alınır.

MetaKlinik ve Katkıları

  • Sanal Terapi ve Rehabilitasyon

  • Güvenli Ortam Sağlama

  • Eğitim ve Erişim

  • Sağlık Bilincini Artırma

  • Sanal Korku ve Fobilerin Tedavisi

  • Psikoterapi ve Danışmanlık

  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisi

  • Sanal Duygusal Zeka Uygulamaları

  • Günlük Yaşam Aktiviteleri

  • Kognitif Rehabilitasyon

bottom of page